Diensten

Philipsen Bouwkundig Ingenieursbureau kan u ondersteunen in alle fases van het bouwproces. Voor al uw plannen op het gebied van nieuwbouw en verbouw kunt u bij ons  terecht.

De werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

 • Bouwkundig advies
 • Ontwerptekeningen, van schetsontwerp tot definitief ontwerp
 • Bouwkundig tekenwerk voor elke fase in het bouwproces
 • Aanvraag omgevingsvergunning  (één vergunningsprocedure voor o.a. bouw,
  sloop, milieu, gebruik, etc.)
 • Bouwkundige berekeningen o.a.:
 • constructieberekeningen
 • daglicht- en ventilatieberekeningen
 • EPC-berekeningen
 • Technische omschrijving (bestek) en bestektekeningen
 • Kostenramingen en begrotingen
 • Aanbesteding
 • Bouwtoezicht en bouwbegeleiding
 • Opleveringskeuring
 • Bouwkundige inspecties

Omgevingsvergunning
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De verschillende vergunningen die benodigd waren voor o.a. bouwen, wonen, ruimte en milieu zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning.

Dat betekent dat per bouwproject nog maar één vergunning aangevraagd hoeft te worden bij één loket. Er is niet meer zoals voorheen een aparte bouwvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, etc. nodig.
Deze omgevingsvergunning kan digitaal worden ingediend bij de gemeente of bij Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Via de ´vergunningscheck´ op Omgevingsloket online kunt u kijken of er voor uw werkzaamheden een vergunning of melding nodig is.

U kunt bij Philipsen bouwkundig ingenieursbureau terecht voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Neem contact op!