Omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.
De verschillende vergunningen die benodigd waren voor o.a. bouwen, wonen, ruimte en milieu zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning.

Dat betekent dat per bouwproject nog maar één vergunning aangevraagd hoeft te worden bij één loket. Er is niet meer zoals voorheen een aparte bouwvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, etc. nodig.
Deze omgevingsvergunning kan digitaal worden ingediend bij de gemeente of bij Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Via de ´vergunningscheck´ op Omgevingsloket online kunt u kijken of er voor uw werkzaamheden een vergunning of melding nodig is.

U kunt bij Philipsen bouwkundig ingenieursbureau terecht voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.